Novinky

 

Sporthotel Weldis změnil majite, což pro Vás přináší spoustu pozitivních změn.

-nový název : HOTEL HARMONY Dlouhá Ves s.r.o.

-nová otevírací doba restaurace a bowlingu

 od 1.11.2019 nově nabízíme minutkové večeře.

 

 Připravujeme pro Vás i nové stránky www.hotelharmony.netkteré budou spuštěny během dvou měsíců, děkujeme za pochopení. 


  Pracovní doba restaurace    a bowlingu  od 21.10.2019

                                                                     Po                      11 - 14

Út - Čt                11 - 20 

Pá                      11 - 22

So                      14 - 22

Ne                      14 - 20

 

Firemní nebo jinou akci, bowling atd. pro Vás rádi připravíme, vždy po dohodě písemně nebo osobně v kanceláři hotelu, která je v provozu nepřetržitě v pracovní dny od 7 do 16 hodin. 

Vedení hotelu.

Bowling

Sporthotel Weldis s.r.o. ve spolupráci s firmou Weldis RK a Siweco s.r.o.
vypisují soutěž družstev v bowlingu pro sezónu podzim 2019

Rychnovská bowlingová liga

rozpis PRO 2019/PODZIM

Všeobecná ustanovení

1.Základní ustanovení

Rychnovská bowlingová liga (RBL) je sportovní soutěží všech zájemců o bowling. Jejím záměrem je podpořit soutěžní hraní v Rychnově nad Kněžnou a umožnit zájemcům z širokého okolí hrát soutěž družstev na kvalitních drahách a za podmínek srovnatelných s podmínkami vrcholných soutěží České bowlingové asociace,

Dvacatýprvý ročník RBL družstev se hraje na podzim 2019 v herně firmy Sporthotel Weldis s.r.o., v Dlouhé Vsi.

2.Pořadatel a místo

Pořadatelem Rychnovské bowlingové ligy (RBL) je Sporthotel Weldis,s.r.o., ve spolupráci s firmou Weldis RK, s.r.o. a Siweco s.r.o.

3.Řízení soutěže

 

Soutěž řídí soutěžní komise složená z pořadatele a hlavního rozhodčího turnaje:

Pořadatel turnaje:  Jaroš Jiří (607 076390)     email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Hlavní rozhodčí:    Jaroš Jiří (603 857512)

     

4.Hrací termíny

Budou určeny po uzávěrce přihlášek podle počtu přihlášených družstev samostatným rozpisem.

5.Herna

Čtyř dráhová bowlingová hala  se šňůrovou technologií při Sporthotelu Weldis  v Dlouhé Vsi u Rychnova nad Kněžnou

6.Přihlášky

Přihlásit se mohou družstva libovolně sestavená, podáním přihlášky prostřednictvím internetu na  www.sporthotelweldis.cz > bowling,  kde také najdou další podrobnosti nebo e-mailem na adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , případně písemně na adresu:

Sporthotel Weldis s.r.o., Dlouhá ves 104, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, even. tel. 607 076390

a to nejpozději do 15.9.2019.

7.Účastníci soutěže

Právo účasti mají tří až osmi členná družstva, která předložila ve stanoveném termínu přihlášku s řádně vyplněnou soupiskou, na které může být maximálně 8 osob a zaplatila vstupní poplatek dle bodu č. 9 tohoto rozpisu. Přihláška bude zájemcům zaslána na vyžádání.

Statut hráče není ničím vymezen.

V zájmu rozvoje amatérského sportu  musí družstvo  ke každému utkání nasadit tým složený ze tří hráčů s tím, že minimálně jeden hráč není registrován a nestartuje v daném roce v systému soutěží ABL.

O nasazení týmů do jednotlivých úrovní RBL rozhodly výsledky utkání odehraných v 20. Ročníku. Družstva mají možnost na základě písemné žádosti požádat o přeřazení do soutěže nižší, na jejich místo automaticky postupuje tým dle pořadí v kvalifikaci. O konečném zařazení družstva do RBL družstev rozhoduje pořadatel.

8.Úhrada nákladů

Družstva i jednotlivci startují v soutěži na vlastní náklady.

9.Vklad

Každé družstvo startující v  RBL hradí přihlašovací účastnický poplatek ve výši 1.200,- Kč na konto pořadatele soutěže. Poplatek je splatný v hotovosti nejpozději v den zahájení soutěží. Poplatek je nevratný

Ostatní náklady a herní poplatky hradí sponzor a organizátor.

 

Technická ustanovení

10.Předpis

Hraje se podle zjednodušených pravidel WTBA z roku 2002 a ustanovení tohoto rozpisu

Pořadatel si vyhrazuje právo částečné úpravy některých pravidel. Tato změna, ale musí být ze strany pořadatele včas oznámena

11.Systém soutěže

Účastněná družstva budou podle výsledku kvalifikace rozdělena do výkonnostních skupin (1,2,3  RBL). Ve skupinách hrají družstva systémem každý s každým opakovaně podle rozlosování.

Za družstvo hrají tři hráči / viz ust. bodu 7 /  hrajících postupně na jedné vylosované dráze v pořadí podle formuláře (záznamu hry), který předkládá řídící soutěže, a vyplňují vedoucí družstev bezprostředně před utkáním. Během utkání není možné střídání hráčů.

Do hry může tým nasadit ve výjimečných případech minimálně hráče dva, do celkového výsledku se však započítává pouze jejich dosažený výsledek na vylosované dráze.  

Každý hráč má právo na rozcvičení na dva frejmy (2x hod+dohoz) před první hrou na dráze

12.Kvalifikace, rozlosování a hrací dny

Druhá, třetí a čtvrtá RBL se hraje stejným způsobem jako v předcházejícím ročníku. První liga se z důvodů malého počtu týmu nehraje.

Rozlosování a počet hracích dnů je závislé dle počtu přihlášených družstev. Tyto informace budou zveřejněny až po uzavření přihlášek soutěže.

13.Hodnocení výsledků

Vítězem utkání je družstvo, které v utkání docílí vyšší score - celkový součet bodů ze hry. Do tabulky stanovující celkové pořadí získává družstvo za vítězství v utkání dva body, za remizu každé z družstev jeden bod, poražené družstvo nezískává žádný bod. O celkovém pořadí v tabulce rozhoduje vyšší počet hlavních bodů, v případě rovnosti vyšší score (počet bodů daný sraženými kuželkami) je-li i potom pořadí nerozhodnuté tak výsledek vzájemných utkání.

14.Celkové pořadí, postup, sestup.

Na základě výsledků podzimní části soutěže budou sestaveny konečné tabulky ve skupinách. Vítězem se stává družstvo s nejvyšším počtem dosažených bodů.

Sestup.

Družstva, které se umístí na posledních místech skupin A, resp. B, resp. C, sestupují přímo pro následující hrací období do nižší skupiny soutěže.

Postup.

Družstva, které se umístí na prvních místech dané skupiny  B, C  resp. D postupují přímo pro následující hrací období do vyšší skupiny soutěže.

Celá soutěž RBL je pojata jako kontinuální a dosažená umístění v ročníku 2017 jaro budou výchozím parametrem pro zařazení do výkonnostní skupiny ročníku 2017 podzim.

15.Zápisy

Z každého utkání bude pořízen zápis se záznamem dosažených výsledků, který podepíší vedoucí družstev a rozhodčí (řídící soutěže)

16.Hlášení (zveřejnění) výsledků

Výsledky jednotlivých utkání  a tabulky budou zveřejňovány na www.sporthotelweldis.cz > sporty>bowling>RBL  a pravidelně u mediálních partnerů v tisku.

17.Různé

Povinnosti družstev:

Družstvo je povinno prezentovat se řídícímu soutěže v hrací den v herně, kde soutěž probíhá, nejpozději 10 min. před stanoveným začátkem prvního utkání.

Řídící soutěže vymezí hrací prostor, seznámí účastníky se systémem hry a místními pravidly chování (zákaz kouření, konzumace atd.)

Družstva i jednotliví hráči jsou povinni dodržovat hrací rozpis, pravidla hry, místní pravidla a pokyny řídícího soutěže.


a) Hráči jsou povinni dodržovat pravidla jednotlivého soutěžního hodu:

- hrací koule se po rozběhu hráče pokládá na vymezené území dané dráhy


pokusy, kdy hrací koule nebude na dráhu položena, ale vhozena, budou anulovány 
  a nebudou do výsledku družstva započítány   


V případných sporech rozhoduje s konečnou platností řídící soutěže. 

 

18.Soutěže jednotlivců

V rámci jednotlivých soutěží probíhá i soutěž jednotlivců. Pořadí jednotlivců bude určeno podle průměru dosaženého score jednotlivého hráče za všechny odehrané hry. Pro umístění v tabulce musí hráč odehrát minimálně 70% zápasů v rámci soutěže.

Hodnotí se kategorie : muži, ženy / v případě účasti vyšší 10 žen/.

19.Ceny

V kategorii družstev získávají  cenu sponzora družstva na 1. až 3. místě nejvyšší soutěže a družstva na prvních místech ostatních soutěží.

Cenou sponzora bude odměněn hráč v soutěži jednotlivců na 1.  místě  v jednotlivých kategoriích.


V Rychnově n. Kn. dne 12.9.2017

                                                                                                  Mgr. Jiří Jaroš, v.r.

 


Design by: LM